Daljinsko upravljanje dizalicom za učinkovit, lakši i siguran rad

Daljinsko upravljanje dizalicom je najbolji i najprihvatliji način manipulacije dizalicom u moderni radni okolini. U suvremenom radnom procesu traži se visoko učinkovit, profesionalan, tehnički napredan, fleksibilan i što sigurniji pristup radnim zadacima. Zato je dizalica na daljinsko upravljanje najbolja opcija tako za tvrtku kao za zaposlenike. Zaposlenicima tehnički napredna radna sredstva osiguravaju brzi i lakši rad sa manje stresa i puno više sigurnosti.

Kod daljinskog upravljanja radnik nije u neposrednoj blizini radnog procesa u kojem se premještaju teški tereti i time je na sigurnom ako dođe do iznenadnih kvarova ili do nekih drugih nepredviđenih okolnosti koje bi mogle ugroziti njegovo zdravlje i život. Visoka učinkovitost i fleksibilnost donose svaki tvrtki pozitivne poslovne rezultate zato razumljivo žele iskoristiti sve mogućnosti moderne tehnologije za postizanje što uspešnijeg rada. U svim pogledima je vrlo smisleno uvoditi u radni proces tehnički ispopunjene dizalice ili se odlučiti za modernizaciju starijih modela.

daljinsko upravljanje dizalicom

Daljinsko upravljanje dizalicom pojednostavljuje i modernizira rad

Kod Indenne nude visoko kvalitetne, pouzdane i snažne uređaje za daljinsko upravljanje dizalicom s kojima se rad pojednostavljuje, modernizira i racionalizira. Odabir uređaja je vrlo širok, tako da možete naći prikladan uređaj za sve individualne radne zahtjeve. Quadrix tvrtke HBC-radiomatic je kompaktan uređaj i posebno pogodan za dizalice, koje imaju do tri dvostupanjska pogona. Rukovanje tim uređajem je vrlo sigurno zbog tipkala STOP s kojim se u svakom trenutku može dizalica na daljinsko upravljanje ustaviti ili pokrenuti. Ima još osam dvostupanjskih tipkala i gumenu traku za sigurnije držanje.

A najviše prodajani i najpopularniji proizvod tvrtke HBC-radiomatic je daljinski uređaj Spectrum jer je izuzetno robustan, veoma svestran i pouzdan čak u najtežim uvjetima. Twin Synchro je idealan uređaj za sinkronizirano upravljanje kretanja dviju dizalica. Telecrane je poznata italijanska tvrtka za uređaje za daljinsko upravljanje dizalicom i njihovi proizvodi su među najbolje prodajanima za aplikacije za mostne i konzolne dizalice i manipuliranje tereta vitlom. A prednost uređaja RadioMaster su individualne mogućnosti upravljanja s kojima se osigurava siguran i stalan rad.

Uvođenje daljinskih uređaja je posebno praktično i preporučljivo pri upravljanju s dva vitla, kad se želi zamjeniti viseća komanda jer nije najbolja opcija – na njoj rado dođe do kvarova i kad mora zaposlenik upravljati dizalicom sa sigurne udaljenosti da nije u blizini tereta.

Oznake za upravljanje dizalicom za rad bez zastoja   

Oznakama za upravljanje dizalicom osigurava se rad bez nepreviđenih zastoja. Za što nesmetaniji i tekući rad trebaju biti oznake za upravljanje dizalicom jasne i egzaktne. Sigurnost na radnom mijestu treba biti glavni prioritet svake trvtke i zato je nužno, da se u svakom slučaju prati posoban obzir na jasnost oznaka. Time se smanjuje mogućnost nesporazuma i pogrešnog tumačenja oznaka. Oznake trebaju biti što kraće i što preciznije. Osim nesmetanog rada je oznakama olakšana kontrola i maksimizirana sigurnost svih u radnom procesu.

dizalica na daljinsko upravljanje

Modernizacijom stare dizalice idemo u korak sa suvremenošću

Čak ako je stara dizalica još funkcionalna je njena modernizacija vrlo racionalna u svim pogledima – a pogotovo u pogledu učinkovitosti, lakšeg rukovanja i sigurnosti. Tvrtka Indenna izvodi cjelokupnu modernizaciju – od početne analize stanja do izrade plana i potpune izvedbe rekonstrukcije i modernizacije. U tom sklopu zamjenjuju se pogoni, vitla i elektrooprema i doda se daljinsko upravljanje dizalicom za lakšu manipulaciju, što je jedan od bitnih elemenata modernizacije. Na ovakav način može tvrtka, koja radi sa teretima, smanjiti trošak investicije u novu mehanizaciju.

Sa modernizacijom starijeg modela može se dobiti potpuno funkcionalnu, modernu mašinu, koja odgovara suvremenim standardama za sigurnost rada. Dizalici na daljinsko upravljanje se mogu dodati još poneka inteligentna rješenja i dodatne funkcije da bi ona što bolje i optimalno radila. Među njima su: veća brzina dizanja kada je kuka prazna, sprječavanje opuštenosti užeta, sprječavanje njihanja tereta, tandemsku upravljanje s dva dizala, ograničeno područje kretanja i frekvencijska regulacija podizanja i spuštanja za bolje pozicioniranje tereta.

oznake za upravljanje dizalicom